Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Binnen Leaders in Managing Sales (LMSales) respecteren wij uw privacy en dragen wij er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen informeren en onze procedures zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen. Het verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is in overeenstemming gebracht met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
LMSales is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Onze bedrijfsgegevens zijn:

Leaders in Managing Sales
Platinastraat 39 | 2718 SZ Zoetermeer | Nederland
T. +31 (0)79 363 39 20 | F. +31 (0)79 363 39 28
B.T.W.-nummer: 8136.61.432.B.01
Kamer van Koophandel: 27268837

WELKE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WIJ? EN WAAROM IS DIT NODIG?

PERSOONSGEGEVENS VAN SOLLICITANTEN
Wat verstaan wij precies onder persoonsgegevens? Dit zijn gegevens zoals uw:
• Naam, adres en woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Informatie over opleiding
• Stages en werkervaring
• Foto (indien beschikbaar op CV)
• CV

Wij onthouden deze gegevens onder andere om te voorkomen dat u uw verhaal meerdere keren moet vertellen. Wanneer u met ons belt, op kantoor komt kennismaken of bij ons solliciteert, onthouden wij ook uw voorkeuren en behoeftes. Dit maakt het voor ons mogelijk om onze service zo goed mogelijk af te stemmen op uw ambities en wensen.

Ook is het mogelijk dat wij jou kunnen vinden op publiekelijke websites waar jij je gegevens op hebt gezet en waaruit mogelijk blijkt dat je interesse zou hebben in één van onze dienstverleningen.

PERSOONSGEGEVENS VAN ZAKELIJKE RELATIES
Dit zijn contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.
LMSales verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen of voor wie wij bemiddeld hebben (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:
• Namen
• Contactgegevens
• Functies van contactpersonen

PERSOONSGEGEVENS VAN INLEENKRACHTEN/MEDEWERKERS
Op het moment dat u bij LMSales komt werken of werkt, of via Tentoo als inleenkracht bij ons komt werken of werkt, zullen wij de volgende gegevens verwerken:
• Naam, adres en woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Foto
• Geboortedatum
• Geslacht
• Beroep/functie
• Nationaliteit
• Financiële data
   o Bankrekening
   o Loonbelastingverklaring
   o Loonstroken
   o Leningen bij werkgever
• VOhG-verklaring
• Functioneringsdata
   o Functioneringsgesprekken
   o Voortgangsgesprekken 
   o Trainingsverslagen
   o Statistische informatie m.b.t. resultaten en functioneren tijdens werkzaamheden
   o Verzuimfrequentie en ziekteverzuimvoortgang
   o Correspondentie functioneren buiten richtlijnen

GEGEVENSUITWISSELING
Wij slaan uw persoonlijke gegevens op in beveiligde database, hiervoor hebben wij zowel organisatorische als technische maatregelen getroffen. Zo hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot uw gegevens en zijn onze databases voorzien van SSL certificaten. Verder worden uw persoonlijke gegevens enkel en alleen uitgewisseld met derden, zoals opdrachtgevers, wanneer u daar expliciete toestemming voor hebt gegeven. Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven aan een land buiten de Europese Unie.
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

GOOGLE ANALYTICS
LMSales maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om LMSales te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor LMSales bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de Website activiteiten op te stellen voor LMSales en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie.

Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

HYPERLINKS
Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal cliënten van LMSales. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van LMSales, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

GEGEVENS INZIEN, CORRIGEREN OF VERWIJDEREN
Wanneer u met ons in contact bent geweest of bij ons gesolliciteerd hebt, heeft u recht om in te zien wat wij exact hebben vastgelegd, het zijn immers uw gegevens. Daarnaast heeft u als kandidaat het recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.

Mocht u inzage willen hebben in de verwerking van uw gegevens en/of gegevens wilt corrigeren of verwijderen dan kunt u een e-mail sturen naar privacy@lmsales.nl. Zet in de e-mail uw naam, adres en telefoonnummer. En stuur ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij willen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer info: Een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS SOLLICITANTEN
Vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure ofwel het laatste contact met LMSales krijgt u een mail waarin wij toestemming vragen om uw gegevens voor nog 12 maanden op te nemen in onze database.

Een van de speerpunten van onze dienstverlening is dat wij ook graag op de lange termijn meerwaarde creëren voor onze kandidaten. Dit betekent dat wij onze kandidaten ook willen kunnen benaderen wanneer zich op de lange termijn een mogelijkheid of kans voordoet die aansluit op de ambities en wensen van de kandidaat. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren indien u ons daarvoor toestemming geeft, tot een jaar na het laatste contact. Na een jaar zullen wij u een update verzoek versturen om opnieuw toestemming te vragen.

Bij geen toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens anonimiseren. Als persoonsgegevens worden geanonimiseerd dan is het niet meer mogelijk om te achterhalen van welke persoon deze gegevens vandaan komen.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS INLEENKRACHTEN/MEDEWERKERS
De gestelde bewaartermijn van alle persoonsgegevens is gelijkgesteld aan de fiscale bewaarplicht van 5 jaar na uitdiensttreding/inlening.

WIJZIGINGEN
LMSales behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

CONTACT

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door LMSales, dan kan u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@lmsales.nl.

In het geval van een datalek of het vermoeden van een datalek, willen wij u vragen dit direct te melden via privacy@lmsales.nl onder vermelding van “melding datalek” met uw naam, contactgegevens en omschrijving van de situatie.

Copyright © 2021 LMSales | Disclaimer | Privacy statement